Finaciële planning

Weet u wat er gebeurt als u of uw eventuele partner/echtgeno(o)t(e) overlijdt of invalide wordt ? Bent u financieel hierop voorbereidt ?

Weet u dat bij pensionering uw maandelijkse inkomen aanzienlijk daalt ? Hebt u hier een buffer voorzien ?

Weet u hoe u successierechten worden berekend en hoe u deze mogelijk kunt beperken ?

Finance4Sure maakt voor u een degelijke planning op om dit alles te verduidelijken

Successieplanning - vermogensoverdracht op uw maat en wensen

Bolsens Werner   03/231 58 00  of mail naar info@zakenkantoorwebo.be

Back to Top